دعای مادر

دعای مادر

قدم زدن  پنچ شنبه روزی بود. بعد از اتمام ساعت کاری از مجل کار به سمت خانه رفتم. معمولاً بعد از ظهر پنچ شنبه ها شهر ما کمی شلوغ است، ترافبک خیابان های مرکز شهر حوصله بر است. تصمیم گرفتم کمی قدم بزنم. ...

ادامه مطلب

گل فروشی به نام گل آقا

خرید گل از گل فروشی از گل فروشی میخواستم چند شاخه گل بخرم. پسرک ۱۳ ساله ای اهل افغانستان با لهجه ی شیرینش قیمت بهم میداد.اینقدر بلده کار بود و خوش رو، باهم گپ زدیم. فروردین ۱۴۰۰ شبانه بدون اجازه پدرش...

ادامه مطلب