آشنایی با کتاب های رفرنس پزشکی

در هر رشته یا حوزه‌ای که مشغول به تحصیل یا فعالیت باشید به‌طور حتم منابعی را به‌عنوان مرجع می‌شناسید که جهت یادآوری و تثبیت موضوعی در موقعیت‌های مختلف به آن‌ها مراجعه خواهید کرد. 

پزشکی نیز ازجمله حوزه‌هایی است که به دلیل گسترده بودن مطالب و مفاهیم در دسته‌بندی‌های مختلف خود، شامل رفرنس‌های متعدد و مهمی در بخش‌های گوناگون است. با ما همراه باشید تا در ادامه مطلب با معتبرترین و مهم‌ترین کتاب‌های رفرنس پزشکی در تمامی رشته های آن، آشنا شوید

کتاب های رفرنس آناتومی

کتاب Sobotta Atlas of Anatomy

موجود در انبار

ریال۹٫۶۰۰٫۰۰۰
کتاب Sobotta Atlas of Anatomy Publisher ‏ : ‎ Urban & Fischer; 16th edition (April 24, 2019) Language ‏ : ‎ English

کتاب Atlas of Human Anatomy (Netter Basic Science)

موجود در انبار

ریال۴٫۹۰۰٫۰۰۰
کتاب Atlas of Human Anatomy (Netter Basic Science) Publisher ‏ : ‎ Elsevier; 7th edition (March 13, 2018) Language ‏ :

کتاب Snell’s Clinical Neuroanatomy

موجود در انبار

ریال۴٫۹۰۰٫۰۰۰
کتاب Snell’s Clinical Neuroanatomy Publisher ‏ : ‎ LWW; 8th edition (November 14, 2018) Language ‏ : ‎ English Paperback ‏ :

کتاب Snell’s Clinical Anatomy by Regions

موجود در انبار

ریال۵٫۹۰۰٫۰۰۰
کتاب Snell’s Clinical Anatomy by Regions Publisher ‏ : ‎ LWW; 10th edition (November 15, 2018) Language ‏ : ‎ English Paperback

کتاب Gray’s Anatomy for Students

موجود در انبار

ریال۸٫۵۰۰٫۰۰۰
کتاب Gray’s Anatomy for Students Publisher ‏ : ‎ Elsevier; 4th edition (March 8, 2019) Language ‏ : ‎ English Paperback ‏

کتاب Gray’s Atlas of Anatomy

موجود در انبار

ریال۸٫۱۰۰٫۰۰۰
کتاب Gray’s Atlas of Anatomy Publisher ‏ : ‎ Churchill Livingstone; 3rd edition (March 3, 2020) Language ‏ : ‎ English Paperback

کتاب های رفرنس طب داخلی

۲۰۲۰ کتاب Goldman-Cecil Medicine

موجود در انبار

ریال۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰
۲۰۲۰ کتاب Goldman-Cecil Medicine Product details Publisher ‏ : ‎ Elsevier; 26th edition (September 26, 2019) Language ‏ : ‎

کتاب Harrison’s Principles of Internal Medicine

موجود در انبار

ریال۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰
کتاب Harrison’s Principles of Internal Medicine Publisher ‏ : ‎ McGraw Hill / Medical; 20th edition (August 13, 2018) Language ‏

کتاب Davidson’s Essentials of Medicine

موجود در انبار

ریال۸٫۹۰۰٫۰۰۰
کتاب Davidson’s Essentials of Medicine Publisher ‏ : ‎ Elsevier; 3rd edition (June 13, 2020) Publication date ‏ : ‎ June 13,

کتاب Cecil Essentials of Medicine

موجود در انبار

ریال۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰
کتاب Cecil Essentials of Medicine Publisher ‏ : ‎Elsevier; 10th edition (May 3, 2021) Language ‏ : ‎English Paperback ‏