پریودنتیکس

آزمون پرومتریک پریودنتیکس Periodontics

آزمون پرومتریک پریودنتیکس برای پزشکان علاقه‌مند به فعالیت در حوزه تخصصی پریودنتیکس در کشورهای خلیج فارس طراحی شده است. این آزمون یکی از مراحل مهم و ضروری برای دریافت مجوز کار در این منطقه محسوب می‌شود...

ادامه مطلب

اندودونتیک

آزمون پرومتریک اندودنتیک Endodontics

آزمون پرومتریک اندودونتیک (Endodontics) یکی از آزمون‌های مهم و تخصصی برای دندانپزشکان است که به منظور سنجش مهارت‌ها و دانش تخصصی آن‌ها در حوزه درمان ریشه دندان برگزار می‌شود. این آزمون به ویژه برای پز...

ادامه مطلب

دندانپزشکی عمومی

آزمون پرومتریک دندانپزشکی عمومی General Dentistry

آزمون پرومتریک دندانپزشکی عمومی (General Dentistry Prometric Exam) یک آزمون استاندارد بین‌المللی است که به منظور ارزیابی مهارت‌ها و دانش دندانپزشکان عمومی طراحی شده است. این آزمون به ویژه برای پزشکان ...

ادامه مطلب

ارتودنسی

آزمون پرومتریک ارتودنسی Orthodontics

آزمون پرومتریک ارتودنسی یکی از مهم‌ترین آزمون‌های تخصصی برای پزشکان و دندان‌پزشکانی است که قصد دارند در زمینه ارتودنسی در کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت کنند. پزشکان و دندان‌پزشکانی که به دنبال فرصت...

ادامه مطلب

جراحی فک و دهان و صورت

آزمون پرومتریک جراحی دهان و فک و صورت Oral and Maxillofacial Surgery

آزمون پرومتریک جراحی دهان و فک و صورت (Oral and Maxillofacial Surgery Prometric Exam) یکی از آزمون‌های تخصصی برای پزشکان علاقه‌مند به این رشته  که قصد دارند در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس فعالیت کنند، بر...

ادامه مطلب

جراحی دهان

آزمون پرومتریک جراحی دهان Oral Surgery

آزمون پرومتریک جراحی دهان (Oral Surgery) یک آزمون تخصصی است و برای پزشکانی که به رشته جراحی دهان علاقه‌مند هستند و قصد دارند در کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت کنند، طراحی شده است. این آزمون به منظور ار...

ادامه مطلب

پروتزهای دندانی

آزمون پرومتریک پروتزهای دندانی Prosthodontics

آزمون پرومتریک پروتزهای دندانی Prosthodontics یکی از مراحل مهم برای پزشکان و دندان‌پزشکان علاقه‌مند به فعالیت در حوزه پروتزهای دندانی است که قصد دارند در کشورهای حوزه خلیج فارس مشغول به کار شوند. این ...

ادامه مطلب

دندانپزشکی کودکان

آزمون پرومتریک دندانپزشکی کودکان Pediatric Dentistry

آزمون پرومتریک دندانپزشکی کودکان (Pediatric Dentistry Prometric Exam) یکی از آزمون‌های تخصصی است که برای دندانپزشکان علاقمند به فعالیت در رشته دندانپزشکی کودکان برگزار می‌شود. این آزمون برای افرادی که...

ادامه مطلب

ایمپلنتولوژی

آزمون پرومتریک ایمپلنتولوژی Implantology

.آزمون پرومتریک ایمپلنتولوژی برای پزشکان علاقمند به این رشته که قصد فعالیت در کشورهای حوزه خلیج فارس را دارند، یک گام مهم به شمار می‌آید. این آزمون به منظور ارزیابی مهارت‌ها و دانش تخصصی پزشکان در زمی...

ادامه مطلب

مامایی

آزمون پرومتریک مامایی Registered Midwife Prometric Exam

آزمون پرومتریک مامایی (Registered Midwife Prometric Exam) برای پزشکان و ماماهای علاقمند به فعالیت در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس برگزار می‌شود. این آزمون که به منظور ارزیابی و تأیید مهارت‌ها و دانش تخصصی...

ادامه مطلب