ارتباط  با آکادمی رشد مثبت
آدرس: تهران، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شیرودی، کوچه ممیز، پلاک ۲۱
تلفن: ۰۹۱۲۴۹۱۵۶۰۶ و ۰۹۱۹۷۷۲۳۸۵۴ و ۰۹۰۳۲۰۰۹۵۲۴           
فکس: ۰۲۱۳۶۳۵۹۱۴۹
وبسایت: Www.Roshdemosbat.com
ایمیل: Roshdemosbat@gmail.com