مقالات, مقالات انتشارات رشد مثبت

آزمون پرومتریک پرستاری Registered Nurse

پرستاری
آزمون پرومتریک پرستاری Registered Nurse یک مرحله مهم برای پزشکان و پرستاران علاقمند به فعالیت در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس است. آزمون پرومتریک پرستاری به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی توانایی‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای متقاضیان در نظر گرفته می‌شود و افرادی که موفق به گذراندن آن شوند، فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای گسترده‌ای در این منطقه خواهند داشت. در این مقاله به بررسی جزئیات آزمون پرومتریک پرستاری می‌پردازیم.

فرم درخواست مشاوره

آزمون پرومتریک پرستاری

آزمون پرومتریک پرستاری Registered Nurse (RN) یکی از آزمون‌های مهم برای پزشکان و پرستاران علاقمند به فعالیت در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس است. این آزمون با کد RN شناخته می‌شود و شامل ۱۵۰ سوال است که شرکت‌کنندگان باید در مدت زمان ۱۶۵ دقیقه به آن‌ها پاسخ دهند. هدف از این آزمون، ارزیابی دانش و مهارت‌های پرستاری شرکت‌کنندگان مطابق با استانداردهای بین‌المللی است. برای قبولی در این آزمون، کسب حداقل امتیاز ۵۵% ضروری است. موفقیت در این آزمون مجوزی برای آغاز فعالیت حرفه‌ای پرستاران در کشورهای منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود.

پرستاری

موضوعات تحت پوشش آزمون

۱٫ Unit Management and Leadership (مدیریت و رهبری بخش): این بخش به بررسی مهارت‌های مدیریتی و رهبری پرستاران در محیط‌های بالینی می‌پردازد. موضوعاتی مانند برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت تیم‌های پرستاری و ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۲٫ Fundamentals (اصول و مبانی پرستاری): این بخش شامل اصول اساسی و مبانی پرستاری است که تمامی پرستاران باید با آن‌ها آشنا باشند. مباحثی مانند بهداشت عمومی، اصول تغذیه، بهداشت محیط و اصول اساسی مراقبت از بیمار در این بخش قرار می‌گیرند.

۳٫ Maternal – Child Nursing (پرستاری مادر و کودک): این بخش به مراقبت‌های پرستاری مرتبط با مادران و کودکان می‌پردازد. موضوعاتی مانند مراقبت‌های قبل از زایمان، زایمان، پس از زایمان، رشد و تکامل کودک و مراقبت‌های ویژه برای نوزادان مورد بحث قرار می‌گیرند.

۴٫ Adult Nursing (پرستاری بزرگسالان): این بخش به مراقبت‌های پرستاری مرتبط با بزرگسالان می‌پردازد. موضوعاتی مانند مراقبت‌های پزشکی-جراحی، مدیریت بیماری‌های مزمن، مراقبت‌های حاد و توانبخشی در این بخش پوشش داده می‌شوند.

پرستاری

رفرنس ها

Pharmacology in Nursing, Mosby Publishers, Latest Edition.

لدا ام. مک‌هنری، تسیر و مری آن هوگان. فارماکولوژی در پرستاری، انتشارات موزبی، آخرین ویرایش. این کتاب به بررسی اصول و مفاهیم داروشناسی در پرستاری می‌پردازد و به پرستاران کمک می‌کند تا دانش لازم در مورد داروها و اثرات آن‌ها بر بیماران را به دست آورند.

 Dudek, SG, Nutrition Essentials for Nursing Practice; Philadelphia: Wolters Kluwer, Lippincott Williams and Wilkins, Latest Edition.

دودک، اس‌جی، اصول تغذیه برای تمرین پرستاری؛ فیلادلفیا: ولترز کلوور، لیپینکات ویلیامز و ویلکینز، آخرین ویرایش.  این کتاب به اصول تغذیه و نقش آن در مراقبت‌های پرستاری می‌پردازد و اطلاعاتی در مورد نیازهای تغذیه‌ای بیماران و نحوه مدیریت تغذیه در شرایط مختلف بالینی ارائه می‌دهد.

 ANA Code of Ethics, Latest Edition.

کد اخلاق انجمن پرستاری آمریکا، آخرین ویرایش. این مرجع شامل اصول و استانداردهای اخلاقی برای پرستاران است که به آن‌ها کمک می‌کند تا در محیط‌های بالینی و حرفه‌ای خود تصمیمات اخلاقی مناسبی بگیرند.

 SCFHS: Ethics for Health Professional Booklet, Latest Edition.

جزوه اخلاق برای حرفه‌های بهداشتی، هیئت تخصصی بهداشت سعودی، آخرین ویرایش. این جزوه شامل راهنمایی‌ها و استانداردهای اخلاقی خاص برای حرفه‌های بهداشتی در منطقه خلیج فارس است و به پرستاران کمک می‌کند تا با توجه به فرهنگ و مقررات محلی عمل کنند.

 Berman, A and Snyder, S. Kozier and Erb’s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice, USA: Pearson International, Latest Edition.

برمن، آ و اسنایدر، اس. اصول و مبانی پرستاری کوزیر و ارب: مفاهیم، فرآیند و عمل، آمریکا: پیرسون اینترنشنال، آخرین ویرایش. این کتاب به بررسی مبانی و اصول پرستاری می‌پردازد و موضوعاتی مانند فرآیندهای پرستاری، مفاهیم اساسی مراقبت از بیمار و مهارت‌های عملی پرستاری را پوشش می‌دهد.

Pamela Lynn and Marilee LeBon, Skill Checklists for Taylor’s Clinical Nursing Skills: A Nursing Process Approach, Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, Latest Edition.

پاملا لین و ماریلی لی‌بون، فهرست‌های مهارت برای مهارت‌های بالینی تیلور: رویکرد فرآیند پرستاری، فیلادلفیا: لیپینکات ویلیامز و ویلکینز، آخرین نسخه. این کتاب شامل چک‌لیست‌های مهارت‌های بالینی است که پرستاران باید برای ارائه مراقبت‌های صحیح و مؤثر به بیماران فرا گیرند. این چک‌لیست‌ها به عنوان یک راهنما برای انجام فرآیند پرستاری به کار می‌روند.

Jarvis, C. Physical Examination and Health Assessment, St. Louis, Missouri, Saunders Elsevier, Latest Edition.

جارویس، سی. معاینه فیزیکی و ارزیابی سلامت، سنت لوئیس، میزوری، ساندز الزویر، آخرین نسخه. این کتاب به بررسی تکنیک‌ها و روش‌های معاینه فیزیکی و ارزیابی سلامت بیماران می‌پردازد. اطلاعات ارائه‌شده در این کتاب به پرستاران کمک می‌کند تا وضعیت سلامت بیماران را به درستی ارزیابی و تشخیص دهند.

 Day, R. A., Paul, P., Williams, B., Smeltzer, S. C., and Bare, Brunner and Suddarth’s Canadian textbook of Medical-Surgical Nursing, Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.

دی، ر. آ، پاول، پی، ویلیامز، بی، اسمولتزر، اس. سی، و بر، کتاب درسی کانادایی برونر و سودارت در پرستاری پزشکی-جراحی، فیلادلفیا: لیپینکات ویلیامز و ویلکینز. این کتاب به اصول و تکنیک‌های پرستاری پزشکی-جراحی می‌پردازد و به عنوان یک منبع جامع برای آموزش پرستاران در زمینه‌های مختلف بالینی استفاده می‌شود.

 Murray, S., McKinney, E. Foundation of Maternal- Newborn Nursing, Missouri: Saunders Elsevier, Latest Edition.

موری، اس، مک‌کینی، ای. مبانی پرستاری مادر و نوزاد، میزوری: ساندز الزویر، آخرین نسخه.  این کتاب به اصول و مبانی پرستاری مادر و نوزاد می‌پردازد و شامل اطلاعات جامع در مورد مراقبت‌های پیش از زایمان، زایمان، و مراقبت‌های پس از زایمان و نوزادان است.

 Wong, D.L., and Hockenberry, M.J, Wong’s Nursing Care of Infants and Children, Philadelphia: Mosby, Latest Edition.

وانگ، دی. ال، و هوکنبری، ام. جی، مراقبت پرستاری وانگ از نوزادان و کودکان، فیلادلفیا: موسبی، آخرین نسخه. این کتاب به مراقبت‌های پرستاری از نوزادان و کودکان می‌پردازد و شامل تکنیک‌ها و روش‌های تخصصی برای ارائه مراقبت‌های مناسب به این گروه‌های سنی است.

 Sole, ML., Klein, DG., Moseley, MJ, Introduction to Critical Care Nursing, St. Louis, Saunders (Elsevier), Latest Edition.

سول، ام. ال، کلاین، دی. جی، موسلی، ام. جی، مقدمه‌ای بر پرستاری مراقبت‌های ویژه، سنت لوئیس، ساندز (الزویر)، آخرین نسخه. این کتاب به معرفی اصول و تکنیک‌های پرستاری مراقبت‌های ویژه می‌پردازد و به پرستاران آموزش می‌دهد چگونه به بیماران در شرایط بحرانی و نیازمند مراقبت‌های ویژه کمک کنند.

Nursing Technician Blueprint

راهنمای تکنسین پرستاری. این منبع شامل نقشه راه و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تکنسین‌های پرستاری است که به منظور آماده‌سازی برای آزمون و آشنایی با موضوعات مختلف طراحی شده است.

 Townsend, C.M., Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, F. A. Davis Company, United States of America, Latest Edition

تاونسند، C.M.، اصول پرستاری سلامت روان و روانپزشکی، شرکت F. A. Davis، ایالات متحده آمریکا، آخرین ویرایش. این کتاب به بررسی اصول و مفاهیم اساسی در پرستاری سلامت روان و روانپزشکی می‌پردازد و برای پرستاران علاقه‌مند به این حوزه بسیار مفید است.

 Nursing Fundamentals-Allender, Judith A. and Rector, Cherie, Community Health Nursing Promoting and Protecting The Public Health, Lippincott: New York, Latest Edition

اصول پرستاری – آلندر، جودیت آ. و رکتر، چری، پرستاری بهداشت جامعه، ترویج و حفاظت از سلامت عمومی، لیپینکات: نیویورک، آخرین ویرایش. این منبع به بررسی اصول پرستاری در زمینه بهداشت جامعه و روش‌های ترویج و حفاظت از سلامت عمومی می‌پردازد.

 Nursing Fundamentals-Berman, A and Snyder, S. Kozier and Erb’s Nursing Fundamentals Concepts, Process and Practice, USA: Pearson International, Latest Edition

اصول پرستاری – برمن، آ. و اسنایدر، س.، اصول پرستاری کوزیر و ارب، مفاهیم، فرآیند و عمل، ایالات متحده: پیرسون بین‌المللی، آخرین ویرایش. این کتاب به بررسی مفاهیم، فرآیندها و تمرین‌های اساسی در پرستاری می‌پردازد و به عنوان یک منبع جامع و کاربردی برای پرستاران شناخته می‌شود.

 Tomey, M. Guide to Nursing Management and Leadership, St. Louis: Mosby, Inc., Latest Edition

تومی، م.، راهنمای مدیریت و رهبری پرستاری، سنت لوئیس: موسبی، شرکت، آخرین ویرایش. این منبع به بررسی اصول و مهارت‌های لازم برای مدیریت و رهبری می‌پردازد و برای پرستارانی که قصد دارند در نقش‌های مدیریتی فعالیت کنند بسیار مفید است.

Nursing Technician Blueprint

راهنمای تکنسین پرستاری. این منبع شامل نقشه راه و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تکنسین‌های پرستاری است که به منظور آماده‌سازی برای آزمون و آشنایی با موضوعات مختلف طراحی شده است.

Townsend, C.M., Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, F. A. Davis Company, United States of America, Latest Edition

تاونسند، C.M.، اصول پرستاری سلامت روان و روانپزشکی، شرکت F. A. Davis، ایالات متحده آمریکا، آخرین ویرایش. این کتاب به بررسی اصول و مفاهیم اساسی در پرستاری سلامت روان و روانپزشکی می‌پردازد و برای پرستاران علاقه‌مند به این حوزه بسیار مفید است.

 Nursing Fundamentals-Allender, Judith A. and Rector, Cherie, Community Health Nursing Promoting and Protecting The Public Health, Lippincott: New York, Latest Edition

اصول پرستاری – آلندر، جودیت آ. و رکتر، چری، پرستاری بهداشت جامعه، ترویج و حفاظت از سلامت عمومی، لیپینکات: نیویورک، آخرین ویرایش. این منبع به بررسی اصول پرستاری در زمینه بهداشت جامعه و روش‌های ترویج و حفاظت از سلامت عمومی می‌پردازد.

 Nursing Fundamentals-Berman, A and Snyder, S. Kozier and Erb’s Nursing Fundamentals Concepts, Process and Practice, USA: Pearson International, Latest Edition

اصول پرستاری – برمن، آ. و اسنایدر، س.، اصول پرستاری کوزیر و ارب، مفاهیم، فرآیند و عمل، ایالات متحده: پیرسون بین‌المللی، آخرین ویرایش. این کتاب به بررسی مفاهیم، فرآیندها و تمرین‌های اساسی در پرستاری می‌پردازد و به عنوان یک منبع جامع و کاربردی برای پرستاران شناخته می‌شود.

 Tomey, M. Guide to Nursing Management and Leadership, St. Louis: Mosby, Inc., Latest Edition

تومی، م.، راهنمای مدیریت و رهبری پرستاری، سنت لوئیس: موسبی، شرکت، آخرین ویرایش. این منبع به بررسی اصول و مهارت‌های لازم برای مدیریت و رهبری در حوزه پرستاری می‌پردازد و برای پرستارانی که قصد دارند در نقش‌های مدیریتی فعالیت کنند بسیار مفید است.

Adult Nursing – Stanhope M & Lancaster, J. (Latest edition). Community and Public Health Nursing. St. Louis; Mosby.

پرستاری بزرگسالان – استانهپ و لنکستر. (آخرین ویرایش). پرستاری جامعه و بهداشت عمومی. سنت لوئیس؛ موسبی. این کتاب به بررسی اصول و روش‌های پرستاری در جامعه و بهداشت عمومی می‌پردازد و شامل اطلاعات مهمی درباره مراقبت‌های پرستاری بزرگسالان در سطح جامعه است.

Polit, D and Beck, Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing

پولیت، دی و بک، ملزومات پژوهش پرستاری: ارزیابی شواهد برای پرستاری. این منبع به بررسی اصول و روش‌های پژوهش در پرستاری می‌پردازد و به پرستاران کمک می‌کند تا شواهد علمی را به‌درستی ارزیابی و در عمل پرستاری خود به کار ببرند.

 Research, Lippincott Macha, K and McDonough, J, Latest Edition.

پژوهش، لیپینکات ماچا، کی و مک‌دونا، جی، آخرین ویرایش. این منبع نیز به بررسی روش‌ها و تکنیک‌های پژوهش در پرستاری اختصاص دارد و اطلاعات جامعی درباره اصول و کاربرد پژوهش در مراقبت‌های پرستاری ارائه می‌دهد.

 Maternal- Child Nursing – Murray, S., McKinney, E. Foundation of Maternal- Newborn Nursing, Missouri: Saunders Elsevier, Latest Edition.

پرستاری مادر و کودک – موری و مک‌کینی. پایه‌های پرستاری مادر و نوزاد، میسوری: ساندرز الزویر، آخرین ویرایش. این کتاب به بررسی اصول و مفاهیم اساسی مراقبت‌های پرستاری مادر و نوزاد می‌پردازد و شامل موضوعات مهمی در زمینه مراقبت‌های قبل از زایمان، زایمان و پس از زایمان است.

Unit Management and Leadership – Sullivan E. (2017) Effective Leadership and Management in Nursing (9th edition). Pearson: Indianapolis.

مدیریت و رهبری بخش – سالیوان ای. (۲۰۱۷) رهبری و مدیریت موثر در پرستاری(ویرایش نهم). پیرسون: ایندیاناپولیس. این منبع به بررسی مهارت‌های رهبری و مدیریت  می‌پردازد و راهکارهایی برای بهبود کارایی و اثربخشی در محیط‌های بالینی ارائه می‌دهد.

پرستاری

نتیجه گیری

آزمون پرومتریک پرستاری Registered Nurse یک ابزار حیاتی برای ارزیابی و تأیید مهارت‌ها و دانش پرستاران متقاضی کار در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس است. آزمون پرومتریک پرستاری با پوشش موضوعات گسترده‌ای مانند مدیریت و رهبری، اصول پرستاری، پرستاری مادر و کودک، و پرستاری بزرگسالان، تضمین می‌کند که پرستاران از دانش و مهارت‌های لازم برای ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت برخوردار هستند. منابع معتبر و شناخته‌شده‌ای نیز برای آمادگی در آزمون پرومتریک پرستاری پیشنهاد شده‌اند که به شرکت‌کنندگان کمک می‌کنند تا بهترین عملکرد را داشته باشند. قبولی در آزمون پرومتریک پرستاری نه تنها درها را به روی فرصت‌های شغلی بین‌المللی می‌گشاید، بلکه اعتماد به نفس و اعتبار حرفه‌ای پرستاران را نیز افزایش می‌دهد.

 

تهیه منابع آزمون پرومتریک پرستاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *